Informacje

Bezpłatne badania USG piersi, konsultacja ginekologa i diabetologa

Biała Sobota w dniu 11 marca 2017r. za nami

Frekwencja podczas Białej Soboty w dniu 11.03.2017 jak zwykle dopisała.        Z bezpłatnych konsultacji w zakresie USG piersi, badań lekarza specjalizacji ginekologia i diabetologia skorzystało w sumie 44 pacjentów. Dla nas była to też możliwość przetestowania aparatu ultrasonograficznego Arietta V60 produkcji Hitachi Aloka Medical.

 

Hitachi Aloka ARIETTA V60 – aparat klasy Premium, który jest ukoronowaniem wspólnej współpracy laboratoriów badawczych Hitachi i Aloka w rozwoju systemu kompleksowego, wszechstronnego i elastycznego oferującego najwyższej jakości obraz w klasie Premium. System ten zbudowano w oparciu o architekturę nowej generacji, która gwarantuje zawansowane i unikalne przetwarzanie sygnału – to najnowsza technologia firmy Hitachi Aloka Medical. W ramach aparatu zastosowano nowatorskie technologie, dla nas najbardziej interesującą (testowaną) jest obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwia zobrazowanie różnic sztywności badanych struktur.

Elastografia jest metodą diagnostyki medycznej, wykorzystującą techniki obrazowania (najczęściej ultradźwiękowego) do określania i różnicowania spoistości (twardości) tkanek ciała. Różne tkanki wykazują różną spoistość, w tej samej tkance zmiany spoistości zależą od zachodzących w niej procesów chorobowych, w tym zmian zapalnych i nowotworowych. Wzrost spoistości zależy od charakteru zmiany, zwykle najwyższą twardość wykazują nowotwory złośliwe.

Wśród najważniejszych zastosowań elastografii należy wymienić:

  • Wykrywanie zmian chorobowych w narządach powierzchownych (piersi, tarczyca, jądra, węzły chłonne, skóra itp.)
  • Detekcję zmian w narządach głębiej położonych, badanych przy pomocy głowic wprowadzanych do otworów naturalnych: gruczoł krokowy, macica i jajniki oraz ściany odbytu (głowice endokawitarne), narządy nadbrzusza i klatki piersiowej (głowice endoskopowe)
  • Różnicowanie charakteru wykrytych zmian – guzów zapalnych, nowotworowych łagodnych i złośliwych, węzłów chłonnych odczynowych i przerzutowych
  • Ocenę włóknienia narządów miąższowych, w szczególności wątroby, dzięki podwyższonej czułości w 5 generacji metody, wykorzystującej bicie serca
  • Ocenę urazów narządu ruchu i procesów gojenia
  • Ocenę wydolności szyjki macicy w ciąży zagrożonej.

Foto. Ostatnie wskazówki dotyczące specyfiki obsługi USG. Z prawej lek. med. Tomasz Walkowiak

Zalety aparatu potwierdziły się w sobotnich testach, lek. med. Tomasz Walkowiak był pod dużym wrażeniem diagnozowanych obrazów. Mamy nadzieję, że ten lub podobny aparat zasili nasz sprzęt medyczny w najbliższej przyszłości.

 
 

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777