O nas

Nasza Fundacja

Fundacja Ochrona Zdrowia, Opieka i Troska,  została powołana przez Regionalne Centrum Zdrowia by wypełniać misję społeczną. Głównymi zadaniami statutowymi Fundacji są: ochrona i promocja zdrowia, niesienie pomocy osobom starszym oraz ciężko i przewlekle chorym fizycznie i psychicznie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet oraz pomoc społeczna, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz promowanie zdrowego trybu życia i sportu, a także rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

 

O FIRMIE. Regionalne Centrum Zdrowia jest innowacyjnym ośrodkiem medycznym oferującym szeroką gamę usług. W nowoczesnym budynku, którym zarządza spółka, znajduje się 20 poradni oraz pracowni lekarzy specjalistów, wyposażonych w zaawansowane technologicznie urządzenia. Proponujemy naszym pacjentom specjalistyczne konsultacje w zakresie wielu dziedzin medycyny. W przychodni zatrudniamy jedynie najwyższej klasy specjalistów, absolwentów renomowanych polskich szkół medycznych. W naszych gabinetach znajdą Państwo pomoc lekarzy specjalizujących się w wielu dziedzinach medycyny – od pediatry, przez kardiologa, po ginekologa i chirurga. Jesteśmy przychodnią wielospecjalistyczną, przez co w naszej ofercie znajdą Państwo konsultacje oraz zabiegi z niemal każdej dziedziny medycyny – także medycyny i ginekologii estetycznej.

Poradnie specjalistyczne wspiera pracownia diagnostyki obrazowej oraz punkt poboru materiału do badań. Wykonujemy zabiegi z zakresu m.in. chirurgii ogólnej i chirurgii żył, a także chirurgii dolnego odcinka przewodu pokarmowego (proktologii) i dermatologii. W ramach poradni kardiologicznej proponujemy kompleksową ocenę układu sercowo-naczyniowego, łącznie z próbą wysiłkową oraz rejestracją czynności elektrycznej serca metodą Holtera, pozwalającą na wielogodzinną rejestrację EKG. W ramach medycyny estetycznej przeprowadzamy bezinwazyjne zabiegi stanowiące doskonałą alternatywę dla operacji chirurgicznych. Proponowane przez nas metody nie powodują skutków ubocznych i gwarantują szybki powrót do codziennego życia. Warto wspomnieć, że nasza oferta obejmuje także poradnię medycyny pracy i medycyny sportowej.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY. Społeczna odpowiedzialność Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. wyraża się poprzez działania w obszarze szerzenia wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowania profilaktyki oraz prawidłowej diagnozy, kształtowania społecznej świadomości o konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o  wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny działalność skupiona jest na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa, w tym w szczególności społeczeństwa gminy Zbąszyń.

FUNDACJA OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I TROSKA. Fundacja Ochrona Zdrowia, Opieka i Troska,  została powołana przez Regionalne Centrum Zdrowia w poczuciu odpowiedzialności by wypełniać misję społeczną. Głównymi zadaniami statutowymi Fundacji są: ochrona i promocja zdrowia, niesienie pomocy osobom starszym oraz ciężko i przewlekle chorym fizycznie i psychicznie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet oraz pomoc społeczna, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz promowanie zdrowego trybu życia i sportu, a także rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

DOTYCHCZASOWE INICJATYWY W RAMACH SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY – BIAŁE SOBOTY, SKORZYSTAŁO Z BEZPŁATNYCH BADAŃ 556 PACJENTÓW!

listopad 2013

W ramach zorganizowanej w dniu 30 listopada 2013 roku „Białej Soboty” - pacjenci mogli skorzystać z konsultacji specjalistycznych lekarzy: pediatry i ginekologa, a także specjalistów: logopedy oraz konsultanta laktacyjnego. Zorganizowane przez Regionalne Centrum Zdrowia w Zbąszyniu bezpłatne badania były skierowane w tym dniu głownie do pań, mam i ich dzieci.

Podczas Białej Soboty z naszych usług skorzystało 46 mieszkańców gminy Zbąszyń i gmin ościennych.

W Poradni Pediatrycznej przyjmowała lek. med. Danuta Załuska, w Poradni Ginekologicznej przyjmowała lek. med. Lidia Tomczak, w Poradni Logopedycznej – mgr Małgorzata Dziendziura, a w Poradni Laktacyjnej – mgr Ewa Masełkowska – Stępnik.

marzec 2014

Biała Sobota pod hasłem „Pamiętaj o zdrowiu” - zorganizowana w dniu 29 marca 2014 roku, profilowana była na przeciwdziałanie rakowi. Na wszystkich tych, którzy 29 marca odwiedzili Regionalne Centrum Zdrowia w Zbąszyniu czekało 4 lekarzy specjalistów: chirurg, dermatolog, ginekolog, neurolog oraz specjaliści z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Po raz pierwszy w tym dniu została uruchomiona Pracowania Densytometryczna.

Podczas Białej Soboty z naszych usług skorzystało 124 mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego.

W Poradni Chirurgicznej przyjmował dr n. med. Marek Rodzeń, w Poradni Ginekologicznej – lek. med. Zygmunt Iciek, w Poradni Neurologicznej – lek. med. Aleksandra Lisowiec-Zuska, w Poradni Dermatologicznej – lek. med. Anna Grajewska - Wołczyk, w Pracowni Densytometrycznej - Mateusz Makuch, technik elektroradiolog.

W ramach „Białej Soboty” specjaliści z Wielkopolskiego Centrum Onkologii zademonstrowali: naukę samobadania piersi na fantomie, wykonali pomiary tkanki tłuszczowej oraz pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Nasi Pacjenci otrzymali informacje na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania. Na stoisku dostępne były materiały edukacyjne (m.in. Europejski Kodeks Walki z Rakiem, ulotki Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi).

lipiec 2014

„Biała Sobota” organizowana w dniu 5 lipca 2014 roku pod hasłem „UWAGA NADCIŚNIENIE”, profilowana była na przeciwdziałanie chorobom układu krążenia i serca. Na naszych pacjentów w tym dniu czekało 2 lekarzy specjalistów: kardiolog (dr n. med. Andrzej Sieńko) i radiolog (lek. med. Dariusz Odbieżałek). W tym dniu pacjenci korzystali także z badania w Pracowni Densytometrycznej oceniającego cały kościec oraz zawartość tłuszczu i mięśni w ciele. Badania i wizyty u lekarza poprzedzone były badaniem ciśnienia i EKG.

Podczas Białej Soboty z naszych usług skorzystało 61 mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego.

wrzesień/październik 2014

Z „Białej Soboty” organizowanej w dniu 27 września 2014 roku skorzystało 128 pacjentów, w dniu 4.10.2014 skorzystało 98 pacjentów, natomiast w dniu 5.10.2014 skorzystało 38 pacjentów. Łącznie w tym intensywnym tygodniu odwiedziło nas podczas bezpłatnych konsultacji 264 pacjentów.

W ramach „Białej Soboty” wykonywano bezpłatnie badania takie jak: badanie USG stawów biodrowych dzieci, badanie diagnostyczne szyjki kości udowej w Pracowni Densytometrycznej, pomiar ciśnienia tętniczego i badanie EKG spoczynkowego w Pracowni Kardiologicznej oraz badanie spirometryczne. Dodatkowo udzielane były konsultacje w ramach pierwszej wizyty dietetyka, które obejmowały wywiad żywieniowy wraz z pomiarem antropometrycznym.

Partnerem Białej Soboty była firma SYNEXUS - największa na świecie sieć przychodni wyspecjalizowanych w prowadzeniu badań klinicznych. Pierwsza przychodnia tej sieci została założona w Wielkiej Brytanii w 1992 r. Dziś dysponuje ona 26 placówkami zlokalizowanymi m.in. w: Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, RPA, na Ukrainie i na Węgrzech. Firma Synexus Polska Sp. z o.o., została Laureatem Konkursu: Centrum Medyczne Roku 2013.

W ramach Białej Soboty nasz personel wykonał 244 badań i 20 konsultacji. Dzięki wykonanym badaniom profilaktycznym kilkudziesięciu pacjentów zostało zdiagnozowanych i skierowanych do dalszego leczenia.

Poradnia Ortopedyczna - badanie USG stawów biodrowych dzieci. Przebadano 11 małych pacjentów. U większości dzieci potwierdzono prawidłowy rozwój. Rodzice kilku z nich zostali poinformowani o konieczności zgłoszenia się do Poradni Ortopedycznej celem dalszej kontroli.

Poradnia Dietetyczna – z konsultacji dietetyka skorzystało 21 pacjentów. Dzięki wykonanej analizie segmentowej składu ciała – metodą bioimpedancji -  określono ich wiek metaboliczny, co pozwoliło wskazać odpowiednie zalecenia żywieniowe. Części pacjentów zalecono wizytę kontrolą.

Pracownia Kardiologiczna – u 59 osób dokonano pomiaru ciśnienia tętniczego i badania EKG spoczynkowego. Kilku z nich skierowano do Poradni Dietetycznej, 20 przebadanym zalecono wizytę kontrolną w Poradni Kardiologicznej.

Spirometria – przedstawiciele firmy SYNEXUS przebadali 39 osób, z czego część została zaproszona przez firmę do dalszych badań klinicznych.

Osteoporoza - przyjęto 109 osób. U 50 z nich stwierdzono osteopenię, czyli stan, w którym mineralna gęstość kości jest niższa niż normalnie, zaś u 8 osteoporozę. Pacjenci Ci zostali skierowani do dalszego leczenia. Część zaproszona została do dalszych badań klinicznych realizowanych przez firmę Synexus.

Powyższe wyniki wskazują jak ważną rolę w przypadku osteoporozy odgrywa diagnostyka. W przypadku 53% przebadanych ich wyniki wskazują niekorzystne zmiany, które wymagają interwencji bądź konsultacji lekarskiej.

maj 2015

W dniu 16 maja 2015 roku kolejna Biała Sobota, podobnie jak poprzednie profilowana była dla kilku grup docelowych. W tym dniu  zaprosiliśmy wszystkich chętnych, którzy chcieliby zapoznać się z nowym zabiegiem - ukierunkowanym na walkę z bólem – tzw. terapię falą uderzeniową, wprowadzaną w ramach naszej Poradni Ortopedycznej oraz skorzystać w tym zakresie z bezpłatnej konsultacji lek. med. Marka Łagody - specjalisty ortopedii i traumatologii.  Zaprosiliśmy także przyszłe mamy i panie na badania USG prenatalne oraz USG Doppler Ginekologiczne dotyczące różnicowania guzów jajnika oraz diagnostyki guzów macicy. Badania prowadził doświadczony lekarz specjalista ginekolog – dr n. med. Rafał Iciek.

Podczas Białej Soboty z naszych usług skorzystało 61 mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego.

WYPOSAŻENIE I NOWOCZESNY SPRZĘT

Staramy się zapewnić naszym pacjentom dostęp do najnowszego – innowacyjnego – sprzętu medycznego, który w sposób istotny wpływa na jakość oferowanych przez nas świadczeń medycznych. Pośród wykorzystywanych przez nas urządzeń znajdują się, między innymi:

System Fotona Spectro SP - dzięki kombinacji laserów Nd:YAG 1064 nm oraz Er:YAG 2940 nm – jest nowoczesnym urządzeniem umożliwiającym przeprowadzenie szeregu procedur z dziedziny ginekologii,  chirurgii, dermatologii oraz medycyny estetycznej.
Aparat Kriolpol HT – służy do modelowania sylwetki. Kriolipoliza to metoda polegająca na chłodzeniu tkanek tłuszczowych w celu spowodowania ich rozpadu (lipolizy).Wynikiem zabiegu jest redukcja tkanki tłuszczowej. Ochłodzone komórki tłuszczowe przechodzą "kontrolowaną śmierć" i stopniowo eliminowane są z organizmu, za sprawą normalnych procesów metabolicznych organizmu, zbliżonych do eliminacji tłuszczu z żywności w wyniku czego grubość warstwy tłuszczowej maleje.
EXILIS - obecna nowość na rynku, przełomowy, bezinwazyjny system do modelowania sylwetki oraz rozpuszczania tkanki tłuszczowej. System jest nowością w Polsce i na świecie. Siłą aparatu są specjalnie dobrane parametry co daje wysoką skuteczność oraz pożądany efekt. Urządzenie pracujące w technologii RID (Rozpoznanie - Izolacja - Deaktywacja - trzy etapy pozbycia się nadmiaru tkanki tłuszczowej) zapewnia znakomite efekty modelowania sylwetki. Dodatkowo posiadamy głowicę do odmładzania twarzy wykorzystującą technologię CRT (Collagen Refill Technology). Daje ona doskonałe efekty zabiegowe - remodeling kolagenu, poprawa gęstości skóry, znakomity lifting twarzy. Głowica liftingująca wykorzystywana jest również do procedury INTIMA, czyli liftingu warg sromowych.
X-WAVE Expert - EAT™ SkinShock – urządzenie znajduje zastosowanie w redukcji rozstępów oraz blizn. Efektywnie ujędrnia skórę i zwalcza cellulit. Terapia zalecana jest po zabiegach lipolizy czy liposukcji. Doskonale łączy się w pakiety z zabiegiem modelowania sylwetki systemem Exilis. Urządzenie jest rozszerzone o opcje SWT używaną w fizjoterapii, w terapii leczenia bólu falą uderzeniową (akustyczną).
Wieloczęstotliwościowy Analizator Składu Ciała MC 980 firmy TANITA – Pozwala na bezinwazyjne i szybkie określenie składu ciała, w tym zawartości tkanki tłuszczowej oraz beztłuszczowej masy, na którą składa się masa wody, kości i mięśni - metodą bioimpedancji elektrycznej.
USG Hitachi Aloka ProSound F37. Najnowsza wersja 3.0, którą posiada nasza przychodnia wyposażona jest w nowatorskie techniki postprocessingu obrazu: SIP (Silky Image Processing), znakomicie poprawiająca czytelność i jednorodność obrazu we wszystkich aplikacjach klinicznych oraz 4Dshading, nadająca ukazywanym obiektom niezwykłą trójwymiarową plastyczność.
Dostępny w naszej przychodni Holter CARDIOLIGHT z rejestratorem TELESMART H3-7 ustala nowe standardy diagnostyki monitorowania EKG. Dzięki najnowszej technologii łączy w sobie niespotykaną jakość rejestracji z nowoczesnym wyglądem i maksymalnym komfortem pacjenta. Badanie naszymi holterami może trwać od 24 do 72 godzin, w uzasadnionych przypadkach nawet dłużej.
Unit okulistyczny wyposażony w lampę szczelinową, która jest podstawowym narzędziem pracy okulisty pozwalającym ocenić budowę struktur oka oraz postawić diagnozę. Do lampy szczelinowej przytwierdzony jest tonometr aplanacyjny służący do pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego. Autorefraktometr z keratometrem, który używa się do komputerowego, obiektywnego badania ostrości wzroku oraz pomiaru przedniej krzywizny rogówki. Za pomocą foroptera dokonuje się doboru okularów oraz sprawdza się wszystkie parametry widzenia. Foropter to urządzenie bardzo nowoczesne. Ma wbudowane najnowszej klasy soczewki, dzięki którym możliwe są bardzo zróżnicowane badania.
Aparaty do kriochirurgii – nowoczesne urządzenia, wykorzystywane do usuwania tkanek przy pomocy bardzo niskiej temperatury. W gabinecie stosowany jest aparat, w którym czynnikiem chłodzącymi jest podtlenek azotu (pozwalający na ochłodzenie operowanych miejsc do temperatury -90°C). Kriochirurgia jest metodą leczenia polegającą na miejscowym, kontrolowanym niszczeniu chorej tkanki przez jej zamrażanie. Niska temperatura blokuje drobne naczynia tętnicze i żylne, umożliwiając oddzielenie tkanki wymrożonej, głównie zmienionej chorobowo, od tkanki zdrowej bez krwawień.

OSIĄGNIĘCIA I CERTYFIKATY REGIONALNEGO CENTRUM ZDROWIA

Zatrudniamy jedynie najlepszych i najbardziej wykwalifikowanych specjalistów, których doświadczenie potwierdzone jest certyfikatami uzyskanymi w kraju i na świecie. To przekłada się na wysoką ocenę naszej placówki przez pacjentów. Regionalne Centrum Zdrowia w 2014 roku zdobyło 2 miejsce w plebiscycie na najlepszą przychodnię w Wielkopolsce. Laureatów, podobnie jak w roku poprzednim (kiedy to zajęliśmy 3 miejsce), wybrali czytelnicy "Głosu Wielkopolskiego". Plebiscyt miał miejsce w siedmiu kategoriach: lekarz rodzinny, lekarz specjalista, pielęgniarka i położna, fizjoterapeuta, ratownik medyczny oraz przychodnia i szpital.

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777