O nas

WRPO 2007-2013 Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

Projekt pod nazwą: „Rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej  i poszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych.” został złożony w ramach konkursu  dla Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP; Schemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

 

Celem projektu jest stworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności firmy. Cele te mają zostać osiągnięte poprzez: cele ilościowe (maksymalizacja zysków; wzrost wartości sprzedaży usług medycznych; poszerzenie kręgu odbiorców oferty wnioskodawcy; wzrost wydajności pracy; rozwój parku maszynowego; poprawa wykorzystania zdolności usługowej i urządzeń stanowiących zaplecze materialne) i cele jakościowe (podniesienie jakości oferowanych usług medycznych; wprowadzenie innowacji w świadczonych usługach, a także nowych usług; wzrost zaufania do przedsiębiorstwa).

Projekt dotyczy zakupu:

- 2 Aparatów USG najnowszej generacji firmy Aloka Hitachi model ProSound F37, które pokrywają całe spektrum zastosowań klinicznych ultrasonografii. Ponadto USG standardowo posiada moduł ciągłego Dopplera do pomiarów szybkich przepływów w badaniach układu sercowo-naczyniowego.

- Modułowego systemu diagnostycznego serca, opartego na oprogramowaniu firmy Medset. W skład, którego wchodzą: EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, 4 Holtery EKG oraz Holter ciśnieniowy, a także bieżnia do próby wysiłkowej.

- System wymaga dodatkowo zakupu defibrylatora. (zapytanie ofertowe - zobacz)

- Aparatu kriochirurgicznego Cryo-S classic do leczenia miejscowego, gdzie w sposób kontrolowany niszczy się chore tkanki przez ich zamrażanie. Kriochirurgia ma zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, przede wszystkim w dermatologii, onkologii, laryngologii, ginekologii, chirurgii naczyniowej i okulistyce. (zapytanie ofertowe - zobacz)

- Aparatu elektrochirurgicznego ELTRON 80 w pełni mikroprocesorowo sterowanego, wyposażonego w szereg funkcji przydatnych w poradniach dermatologicznej i chirurgicznej wnioskodawcy. (zapytanie ofertowe - zobacz)

- Zestaw proktologiczny do badania endoskopowego (tzw. wziernikowego) oraz leczenia hemoroidów tzw. metodą Barrona.

- Ponadto wnioskodawca zakupił: 12-kanałowy Elektrokardiograf EKG1212T z ekranem dotykowym LCD. Aparat KTG wyposażony w głowice ultradźwiękową FHR, głowicę tensometryczną TOCO, czujnik Spo2, mankiet pomiaru ciśnienia NIBP oraz znacznik ruchów płodu (także bliźniaczego). 

Istotnym elementem projektu jest zakup 9 licencji oprogramowania Ka-Medica, jednego z najbardziej zaawansowanych systemów informatycznych dla przychodni, które jest zgodne z wymogami stawianymi przez NFZ i MZ.

Całkowita wartość projektu: 370 077,83 złotych

W tym dofinansowanie ze środków EFRR: 204 008,57 złotych

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777