Usługi

Wielofunkcyjny unit okulistyczny

     Poradnia okulistyczna posiada na wyposażeniu nowoczesny unit okulistyczny. Jest to zestaw urządzeń, które stanowią podstawowe narzędzia pracy lekarza okulisty.

Lampa szczelinowa jest podstawowym narzędziem pracy okulisty pozwalającym ocenić budowę struktur oka oraz postawić diagnozę. Składa się ona ze źródła silnego światła, które może być kierowane na poszczególne struktury gałki ocznej w postaci rozproszonej lub przez wąską szczelinę, oraz biomikroskopu zapewniającego badającej osobie nie tylko odpowiednie powiększenie obrazu (6–40x), ale też widzenie stereoskopowe (przestrzenne). W urządzenie wbudowane są również odpowiednie filtry. Filtr redukujący natężenie światła ułatwia badanie osób wrażliwych na ten bodziec. Z kolei filtry barwne stwarzają dodatkowe możliwości badania. Filtr kobaltowoniebieski wykorzystuje się przy badaniach z użyciem fluoresceiny do wzbudzenia jej świecenia (fluorescencji), natomiast filtr bezczerwienny (zielony) pozwala łatwiej uwidocznić niektóre struktury oka (np. włókna nerwowe, ciało szkliste, naczynia krwionośne siatkówki). Światło lampy szczelinowej ogniskuje się kolejno na powiekach, spojówce, twardówce, rogówce, przedniej komorze wypełnionej cieczą wodnistą, tęczówce, soczewce i przedniej części ciała szklistego. Używając w lampie szczelinowej dodatkowych soczewek, można zobaczyć struktury kąta przesączania (jest to tzw. gonioskopia) oraz dno oka.

Do lampy szczelinowej przytwierdzony jest tonometr aplanacyjny służący do pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego. Tonometria aplanacyjna (Goldmanna) uważana jest za standardową metodę badania. Jej zasada opiera się na regule Imberta i Ficka, zgodnie z którą ciśnienie panujące we wnętrzu kuli jest równe sile potrzebnej do jej spłaszczenia, podzielonej przez wielkość powierzchni spłaszczenia. W badaniu wykorzystuje się tonometr Goldmanna, aparat wyposażony w podwójny pryzmat o średnicy 3,06 mm. Przy jego pomocy spłaszcza się powierzchnię znieczulonej rogówki, której obraz jest dobrze widoczny w lampie szczelinowej.

Autorefraktometr to urządzenie, które służy do komputerowego badania ostrości wzroku na podstawie krzywizny rogówki i soczewki układu optycznego oka. Za pomocą autorefraktometra mierzone są kąty odbicia i załamania skolimowanej wiązki światła padającego na powierzchnie (przednie i tylne) rogówki i soczewki w kilku płaszczyznach. Autorefraktometr to urządzenie nowoczesne i funkcjonalne.

Keratometr to przyrząd diagnostyczny, służący do pomiaru krzywizny przedniej rogówki oka, a w szczególności do mierzenia stopnia i osi astygmatyzmu. Z połączenia tych urządzeń powstaje autorefraktometr z keratometrem, który używa się do komputerowego, obiektywnego badania ostrości wzroku oraz pomiaru przedniej krzywizny rogówki. Ogromną zaletą urządzenia jest nieskomplikowana obsługa oraz szybkość i precyzyjność pomiaru. Autorefraktometr z keratometrem jest również niesamowicie czytelny, ponieważ zaopatrzony jest w duży, kolorowy ekran LCD.

Innym ważnym dla okulisty przyrządem jest foropter. Za pomocą foroptera dokonuje się doboru okularów oraz sprawdza się wszystkie parametry widzenia. Foropter to urządzenie bardzo nowoczesne. Ma wbudowane najnowszej klasy soczewki, dzięki którym możliwe są bardzo zróżnicowane badania. Foropter niezależnie od użycia zaawansowanej technologii jest bardzo nieskomplikowany w obsłudze oraz ma czytelne przedstawienie rezultatów pomiaru.

Zapraszamy naszych pacjentów do Poradni Okulistycznej, w której przyjmuje doświadczony lekarz specjalista Elżbieta Kaczorowska-Sieńko.

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777