O nas

Fotorelacja z placu budowy

RCZ Sp. z o.o., realizuje Projekt pt.: „Zwiększenie zdolności usługowej Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu poprzez rozbudowę zakładu i wprowadzenie wysoko innowacyjnych usług medycznych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.     

Poniżej przedstawiamy fotorelację z placu budowy

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777