Usługi

Badania laboratoryjne

Na terenie Regionalnego Centrum Zdrowia funkcjonuje punkt poboru materiału do badań, który obsługuje firma Medica Sp. z o.o.

Punkt jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 - 9.00

Test tolerancji glukozy (krzywa cukrowa) wykonywany jest w poniedziałki - pierwszy pomiar o godziny 7:00

Zakres badań wykonywanych w naszym laboratorium oprócz oznaczeń rutynowych, obejmuje również specjalistyczne badania z zakresu immunologii, oznaczeń hormonalnych, diagnostyki chorób zakaźnych, markerów nowotworowych i przemiany kostnej.

Badania wykonywane przez firmę Diagnostyka Laboratoria Medyczne wyróżnia wysoka jakość i wiarygodność oraz przystępna cena.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem laboratorium czuwa osoba z drugim stopniem specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej, która jest jednocześnie kierownikiem specjalizacji młodych adeptów sztuki laboratoryjnej. Firma prowadzi skomputeryzowaną bazę danych opartą na nowoczesnych wzorcach organizacji niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Laboratorium wykonuje badania używając nowoczesnej zautomatyzowanej aparatury medycznej, tworzy profesjonalny i doświadczony zespół gotowy sprostać Państwa oczekiwaniom.

 


Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777