Informacje

Karta praw i obowiązków pacjenta

Szanowny Pacjencie,

Korzystając z usług Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu musisz wiedzieć, że masz szereg praw ale również obowiązków. Zapoznanie się z nimi pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie podczas pobytu w naszym Centrum.

Po pierwsze pamiętaj, że na terenie Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu działają:

 • 3 przychodnie:
  1. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Medical-Arnica" Spółka partnerska, świadcząca usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
  2. Przychodnia Lekarska "ALMED" Aleksandra Majewicz, świadcząca usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
  3. Regionalne Centrum Zdrowia, świadczące odpłatnie usługi lekarzy specjalistów.

oraz

 • 2 praktyki specjalistyczne:
  1. Specjalistyczna Praktyka Dermatologiczna Małgorzata Bucikiewicz.
  2. Medyczne Centrum ZDROVITA Nowy Tomyśl - świadczenia specjalistyczne w zakresie ginekologii i położnictwa.

 

Dołożyliśmy starań aby dla naszych pacjentów było bez różnicy, z usług którego lekarza korzysta nasz pacjent. Nie mniej musisz mieć na uwadze, że każda z przychodni i praktyk lekarskich stanowi odrębny podmiot gospodarczy i jako taki odpowiada za swoją działalność w tym personel medyczny.

Musisz pamiętać, że warunkiem udzielenia Ci jakichkolwiek świadczeń medycznych jest Twoja zgoda.

 1. Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone możesz złożyć skargę do przedstawicieli poszczególnych podmiotów wskazanych powyżej lub za pośrednictwem Książki skarg i wniosków poszczególnych podmiotów leczniczych, które znajdują się w rejestracji.
 2. Skargi i wnioski możesz również składać do Sekcji Skarg i Wniosków Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu (tel. 61 850-60-75, 61 865-80-47, 61 658-04-51), Rady Społecznej i Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (tel. 61 851-76-46, 61 647-52-85). Jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej Możesz zwrócić się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Poznaniu (tel. 61 852-58-60) lub Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu (tel. 61 862-09-50).
 3. Zgodnie zapisami znowelizowanej Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rzecznika powołuje Premier spośród osób wyłonionych w drodze otwartego konkursu. Rzecznik jest organem niezależnym od Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia i podlega jedynie nadzorowi Premiera. Swoje działania wykonuje przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Biuro to zastąpiło działające dotąd Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia. Do tej pory nowy Rzecznik działał równolegle z rzecznikami praw pacjenta funkcjonującymi przy centrali oraz w oddziałach wojewódzkich NFZ. Od czerwca 2010r. stanowiska rzeczników przy NFZ zostały zlikwidowane, a część ich zadań, która nie pokrywa się z zadaniami Rzecznika Praw Pacjenta, została przejęta przez działy skarg i wniosków świadczeniobiorców.

 

Rzecznik Praw Pacjenta:

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

tel. 800- 190- 590

Czynna pn.- pt., w godz. 9.00- 21.00

Dodatkowe połączenia płatne wg stawek operatora:

tel. (22) 833-08-85

tel. (22) 635-59-96

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:

Al. Zjednoczenia 25, 01-829 Warszawa

Sekretariat: tel.: (22) 532-82-50

Fax.: (22) 532-82-30

sekretariat@bpp.gov.pl


 

Nasza placówka honoruje postanowienia wynikające z Karty Praw Pacjenta. Dokument ten jest zbiorem przepisów z różnych aktów prawnych obowiązujących w Polsce gwarantując pacjentom liczne przywileje.

 

W Regionalnym Centrum Zdrowia stosując system wewnętrznych szkoleń personelu uczulamy naszych pracowników na zawarte zapisy w tym dokumencie i egzekwujemy ich stosowanie.

Karta Praw Pacjenta nakłada na publiczną i prywatną służbę zdrowia wiele istotnych obowiązków np.:

 • Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych,
 • Prawo do informacji,
 • Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych,
 • Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta,
 • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej,
 • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej,
 • Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777