O nas

Ultrasonograf - stetoskop lekarza XXI wieku

W dniu 9 marca 2017 roku została podpisana umowa na realizację projektu: „Ultrasonograf - stetoskop lekarza XXI wieku”, nr WND-POWR.05.04.00-00-0093/16, realizowanego w ramach Działania: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ. Projekt jest realizowany w Partnerstwie przez firmy: Usg Trener Sp. z o.o. (Wnioskodawca) oraz Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (Partner).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych lekarzy, poprzez objęcie ich szkoleniami z zakresu profilaktyki: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i chorób układu kostno-stawowo–mięśniowego.

Potrzeba realizacji projektu wynika z potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, map potrzeb zdrowotnych. Została również określona na podstawie badania przeprowadzonego przez Wnioskodawcę i Partnera (ankietowe badanie telefoniczne na grupie 500 lekarzy).

W ramach projektu zostanie zrealizowane 5 zadań, z zakresu następującej tematyki szkoleń:

  1. USG jamy brzusznej w kontekście choroby nowotworowej;
  2. USG układu moczowego, narządów moszny i prącia w kontekście choroby nowotworowej;
  3. USG żył i tętnic kończyn dolnych;
  4. Diagnostyki dopplerowska żył i tętnic szyjnych i kręgowych;
  5. USG układu narządów ruchu z elementami reumatologii.

Wszystkie szkolenia zaplanowane w projekcie są oparte na metodzie medycyny opartej na dowodach (Evidence Based Medicine) i zaplanowane w języku efektów kształcenia. Wykładowcami będą osoby z wykształceniem wyższym medycznym, z tytułami naukowymi, udokumentowanym stażem pracy w zawodzie, znane i poważane w środowisku medycznym. Szkolenia posiadają akredytację Izb Lekarskich. W ramach projektu (w okresie 03.2017 r. do 11.2018 r.) planuje się przeszkolić ponad 600 lekarzy.

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777