O nas

Postępowania przetargowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone było w trybie zapytania ofertowego.

Zamawiający dla spełnienia wymogów wynikających z umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu poprzez dywersyfikację działalności o innowacyjne procedury medyczne i zmiany organizacyjne”, zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego  UDA-RPWP.01.01.01-30-034/14-00, przesłał Zapytania ofertowe bezpośrednio do trzech potencjalnych wykonawców zamówienia, wywiesił jego treść na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono je na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.rcz-zbaszyn.pl

Zapytanie ofertowe - znak sprawy 1.1/1/2014

Zapytanie ofertowe- znak sprawy 1.1/3/2014

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777