O nas

Polityka Jakości

Misją Przychodni Regionalne Centrum Zdrowia w Zbąszyniu jest pomaganie naszym pacjentom w podtrzymaniu i przywróceniu zdrowia poprzez świadczenie wysokiej jakości usług podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, profesjonalne działania profilaktyczne i rehabilitacyjne, a także zapewnienie całościowej opieki pacjentom przewlekle chorym o poważnym lub niekorzystnym rokowaniu i w stanach terminalnych.

Chcemy tego dokonać przy pomocy współpracujących ze sobą przychodni: „MEDICAL-ARNICA”, „ALMED” oraz REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA, które wspólnie uzupełniają się i świadczą kompleksowe usługi medyczne nieodpłatnie dla pacjenta w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub za częściową odpłatnością w ramach Specjalistycznej Opieki. Chcemy aktywnie uczestniczyć w naprawianiu i zmienianiu Systemu Opieki Zdrowotnej w Polsce i tworzyć nową jakość polskich przychodni przyjaznych pacjentowi.

Zarząd Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Zbąszyniu mając na celu dobro oraz satysfakcję  pacjentów, dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia pacjentom możliwości realizacji podstawowych potrzeb, usług specjalistycznych oraz szybkiej i fachowej pomocy w przypadkach nagłych zachorowań, urazów i stanów zagrożenia życia, działając w zgodzie z przepisami prawnymi.

Pragniemy prowadzić działania zmierzające do ciągłego doskonalenia jakości usług poprzez stałe rozpoznawanie oczekiwań i problemów Pacjentów, udział w programach profilaktyki, podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu przez organizowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz podnoszenie świadomości personelu, stałą kontrolę oraz podnoszenie jakości wyników badań diagnostycznych, modernizację infrastruktury, wprowadzanie nowej aparatury i sukcesywne unowocześnianie niezbędnego sprzętu medycznego, dbanie o dobry wizerunek przychodni i promowanie go na zewnątrz, wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością.

Cieszymy się, że nasze działania w tym kierunku zostały dostrzeżone przez Państwa czego wyrazem wysokie wyniki uzyskane przez naszą przychodnię w plebiscycie medycznym Głosu Wielkopolskiego – Eskulap 2013.

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777