Usługi

Sprzęt medyczny

Podstawowa aparatura medyczna decyduje o możliwości diagnozowania, leczenia oraz rehabilitacji w powszechnie występujących jednostkach chorobowych i umożliwia efektywne ratowanie życia pacjenta w stanach nagłych. Procedury medyczne wykonywane z użyciem starszych aparatów są mniej dokładne, bardziej inwazyjne oraz wymagają dłuższego czasu prowadzenia badania lub zabiegu.

Dlatego w przychodni Regionalnego Centrum Zdrowia staramy się zapewnić naszym pacjentom dostęp do najnowszego – innowacyjnego – sprzętu medycznego, który w sposób istotny wpływa na jakość oferowanych przez nas świadczeń medycznych.

Pamiętamy także, że proces leczenia ma miejsce w układzie, w którym ważną rolę odgrywają budynki, sieci i instalacje. Dostęp pacjenta do nowoczesnych technologii medycznych, a tym samym do nowoczesnej aparatury medycznej możliwy jest bowiem tylko w przypadku dobrego poziomu technicznego budynków, w których funkcjonuje aparatura i dobrych technicznie instalacji, z których ta aparatura jest zasilana. Stan infrastruktury technicznej decyduje bezpośrednio o możliwościach wprowadzania nowoczesnych technologii, a tym samym nowoczesnej aparatury medycznej.


Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777