Usługi

Aparaty USG Aloka Hitachi

System ultrasonograficzny  Aloka Hitachi model ARIETTA V60 jest aparatem klasy Premium, który łączy w sobie szereg nowatorskich technologii obrazowania o niezwykłej czułości i niewiarygodnej rozdzielczości. Posiada nową ulepszoną generację trybu kolorowego obrazowania Dopplerowskiego, obrazowania 4D i 3D w czasie rzeczywistym, obrazowanie elastograficzne i przy użyciu środków kontrastujących. Urządzenie doskonale sprawdza się w  diagnostyce nowotworowej, zwłaszcza w biopsji mammotonicznej gruboigłowej sutka.

Hitachi Aloka ProSound F37 to kolejny aparat USG, który  jest doskonałym przykładem udostępnienia najwyższych technologii w jednym z najmniejszych i najbardziej ergonomicznych na rynku stacjonarnych aparatów USG. Najnowsza wersja 3.0 wyposażona w nowatorskie techniki postprocessingu obrazu: SIP (Silky Image Processing), znakomicie poprawiająca czytelność i jednorodność obrazu we wszystkich aplikacjach klinicznych oraz 4Dshading, nadająca ukazywanym obiektom niezwykłą trójwymiarową plastyczność. Działanie tej opcji na wyobraźnię patrzącego jest zarówno pomocne w diagnostycznej ocenie badanych struktur, jak i – w przypadku badania płodu – pomaga już w okresie prenatalnym budować emocjonalną więź oczekujących rodziców z mającym się narodzić dzieckiem.

Posiadane przez naszą przychodnię 2 aparaty USG firmy Aloka Hitachi model ARIETTA V60  i ProSound F37 - pokrywają całe spektrum zastosowań klinicznych ultrasonografii. Aparaty współpracujące z odpowiednimi głowicami umożliwiają badania brzuszne, położnicze, ginekologiczne, urologiczne,  małych narządów, tkanek miękkich, a także narządów ruchy i przezczaszkowe, śródoperacyjne oraz wysokospecjalistyczne obrazowania ultradźwiękowe, tj. np. skanowanie przezprzełykowe, badania nowej generacji także w kardiologii.

System F37 standardowo posiada moduł ciągłego Dopplera (CWD) do pomiarów szybkich przepływów w badaniach układu sercowo-naczyniowego.

 

 


Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777