Usługi

Próba wysiłkowa

Test wysiłkowy oparty jest na prostej zależności zmieniającego się zapisu elektrokardiograficznego od wzrastającego wysiłku fizycznego w warunkach prawidłowych i stanach chorobowych. Wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. U osób zdrowych pokrywa je zwiększony przepływ krwi przez naczynia wieńcowe. U chorych z niewydolnością wieńcową istnieje pewien krytyczny poziom obciążenia wysiłkiem, powyżej którego dalsze zapotrzebowanie na tlen nie może być pokryte, a w zapisie EKG pojawiają się cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.

CZEMU SŁUŻY BADANIE?

Badanie umożliwia ocenę wydolności fizycznej organizmu. Badanie to zmuszając organizm do zwiększonej pracy, przy jednoczesnym monitorowaniu zapisu EKG i kontroli ciśnienia tętniczego krwi, pozwala ocenić wydolność układu krążenia. Jest pomocne w rozpoznawaniu i ocenie skuteczności leczenia choroby wieńcowej. Badanie jest również wykorzystywane do rehabilitacji chorych.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

 • Diagnostyka bólów w klatce piersiowej.
 • Diagnostyka zmian w elektrokardiogramie - ocenianych jako niespecyficzne.
 • Ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca.
 • Kwalifikacja chorych do badań inwazyjnych (np. angiokardiografii).
 • Kwalifikacja chorych do poszczególnych etapów rehabilitacji (np. po zawale serca) i ocena jej wyników.
 • Diagnostyka zaburzeń rytmu serca.
 • Ocena skuteczności leczenia chorób serca.
 • Ocena wydolności fizycznej i czynności układu krążenia.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA

Bezpośrednio przed próbą wysiłkową badany nie powinien palić papierosów, spożywać posiłku, pić mocnej kawy czy herbaty. Dotychczas przyjmowane leki należy przyjąć lub odstawić zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na badanie.

OPIS BADANIA

Badanie wykonuje się na bieżni ruchomej. Na klatce piersiowej badanego, po przygotowaniu skóry  nakleja się elektrody, które łączy się następnie z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Na ramieniu badanego zakładany jest mankiet do pomiaru ciśnienia. Próba wysiłkowa na bieżni ruchomej polega na stopniowym zwiększaniu szybkości przesuwu taśmy i wzrostu kąta jej nachylenia, co odbierane jest przez badanego, jako marsz coraz szybszym krokiem pod coraz większą górkę. Próbę wysiłkową przerywa się po osiągnięciu przewidywanej dla wieku częstości akcji serca, wystąpieniu dolegliwości lub pojawieniu się zmian w zapisie EKG, będących wskazaniem do przerwania badania.

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonymi wykresami (zapisem czynności elektrycznej serca w wybranym czasie).
Badanie trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE
Przed badaniem

 • Aktualnie przyjmowane leki.
 • Przebyte choroby serca.

W czasie badania

 • Wszelkie nagłe dolegliwości (np. ból w klatce piersiowej, duszność).

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?

Wskazany jest kilkunastominutowy odpoczynek w poczekalni przed gabinetem. Z wynikiem badania należy zgłosić się do lekarza prowadzącego.

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU

W czasie wykonywania próby wysiłkowej badany może odczuwać ból zamostkowy, zawroty głowy, duszność. Objawy te zwykle szybko ustępują po zaprzestaniu wysiłku.
Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

W Regionalnym Centrum Zdrowia PRÓBA WYSIŁKOWA jest wykonywana na zlecenie lekarza. Badany wcześniej jest poddany wstępnej ocenie kardiologicznej przez wykonującego próbę wysiłkową lekarza. Należy także przedstawić aktualny wynik EKG przed próbą wysiłkową.

Badania wykonują: dr n. med. Andrzej Sieńko oraz lek. med. Marek Poniżyński


Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777