O nas

Monitoring wizyzjny w RCZ

Regionalne Centrum Zdrowia jest administratorem danych osobowych pozyskanych w wyniku monitoringu i odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego i przetwarzanie danych osobowych pozyskanych tą drogą.

Monitoring prowadzony jest przez Regionalne Centrum Zdrowia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Obejmuje obszar parkingu przed ośrodkiem zdrowia, bezpośrednie otoczenie budynku, a także korytarze w samym budynku przychodni. Lokalizacja kamer została oznaczona piktogramem.

Okres retencji danych, czyli czas przechowywania danych po ich zarejestrowaniu, biorąc pod uwagę, iż celem wdrożenia monitoringu było przeciwdziałanie szkodom na osobach i mieniu wynosi do 6 dni. Co jest czasem wystarczającym w celu udokumentowania ewentualnych incydentów.

Więcej informacji  na temat monitoringu można uzyskać drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres: iod@rcz-zbaszyn.pl,

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777