Usługi

USG Doppler

W naszym ciele bezustannie krąży krew. Dociera do każdej komórki i zaopatruje ją w składniki odżywcze oraz tlen. Czasem jednak napotyka na drodze przeszkody. W wykryciu niedrożności żył i tętnic pomocne jest USG Dopplera. Ultrasonograficzne badanie dopplerowskie jest rozwinięciem podstawowego USG (obrazowanie tkanek i narządów organizmu) o ocenę przepływu krwi w naczyniach krwionośnych.

Obecnie badanie znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, takich jak chirurgia naczyniowa, kardiologia, angiologia, endokrynologia, neurologia a także ginekologia i położnictwo. Badanie USG Doppler stanowi podstawowe narzędzie diagnostyczne służące do oceny układu naczyniowego z powodzeniem zastępując dotychczas stosowane badania inwazyjne takie jak angiografia, która wymaga nakłucia naczynia, użycia środków kontrastujących i promieniowania rentgenowskiego. Dzięki ocenie przepływów w naczyniach krwionośnych umożliwia ona określenie zaopatrzenia w krew tkanek i narządów, takich jak wątroba, nerki, trzustka, śledziona.  Badanie dopplerowskie pozwala na ocenę tętnic szyjnych, nerkowych, tętnic kończyn górnych i dolnych pod kątem zwężeń (najczęściej o etiologii miażdżycowej), niedrożności, występowania tętniaków. Układ żylny może być diagnozowany za pomocą tej metody pod kątem niewydolności zastawkowej i zakrzepicy.

Badania USG Doppler naczyń krwionośnych są wykonywane w Regionalnym Centrum Zdrowia przez lekarzy posiadających kwalifikacje potwierdzone certyfikatami ukończenia zaawansowanych szkoleń w zakresie diagnostyki dopplerowskiej. Umiejętności takie posiadają nasi specjaliści

 

Nasza placówka dysponuje nowoczesnymi aparatami ultrasonograficznymi Hitachi Aloka ARIETTA V60 oraz  ProSound F37 z możliwością obrazowania przepływu krwi w kolorze, co umożliwia precyzyjną lokalizację nawet małych naczyń i pozwala na dokładniejszą ocenę ich drożności. Różnice w kolorze obrazu uwidaczniają różne tempo przepływu krwi. Badanie odbywa się przy użyciu systemów Doppler Pulsacyjny (PW Doppler / PW HPRF Doppler) oraz Doppler Ciągły (CWD), które umożliwiają kompleksową ocenę układu krążenia.

Niezaprzeczalną zaletą metody dopplerowskiej jest jej nieinwazyjny charakter, brak jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonania badania, bezpieczeństwo oraz brak powikłań. Badanie jest bezpieczne dla kobiet w ciąży, u osób z zaburzeniami krzepliwości krwi wynikającymi najczęściej ze stosowania leków przeciwkrzepliwych (antykoagulantów), u których wykonanie angiografii wymaga wyrównania parametrów krzepnięcia krwi przed nakłuciem tętnicy. Badanie może być również wykonywane u osób  z wszczepionym stymulatorem serca lub wszczepionymi urządzeniami oddziałującymi z polem magnetycznym, czyli w sytuacjach, w których wykonanie rezonansu magnetycznego jest przeciwwskazane. Badanie USG Doppler umożliwia podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu leczniczym w różnego rodzaju patologiach naczyniowych. Ponadto dopplerowska analiza tętnic obwodowych (głównie tętnicy szyjnej) jest narzędziem, które posiada wartość rokowniczą odnośnie występowania miażdżycy w naczyniach wieńcowych i pozwala w pewnym stopniu oszacować ryzyko zawału serca, bowiem już niewielkie pogrubienia błony wewnętrznej tętnic szyjnych stanowią sygnał alarmowy odnośnie toczącego się procesu miażdżycowego w tętnicach serca. W ramach poradni chirurgicznej wykonujemy zabiegi skleroterapii (jedna z dostępnych w przychodni metod leczenia żylaków kończyn dolnych). Każdy z pacjentów przed zabiegiem korzysta z USG dopplerowskiego, by umożliwić lekarzowi szczegółową ocenę stanu układu żylnego.

Badanie USG Doppler w Poradni Neurologicznej

Badanie  tętnic dogłowowych jest wskazane u pacjentów z objawami neurologicznymi wskazującymi na obecność ogniskowego niedokrwienia mózgu (udar, przejściowe niedokrwienie mózgu), ze względu na możliwość uwidocznienia w badaniu USG Doppler zwężeń tętnic szyjnych, najczęściej spowodowanych miażdżycą, będącą główną przyczyną incydentów niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego.

Wskazaniami do wykonania badania są:

 • przebyty udar mózgu,
 • przejściowy atak niedokrwienny,
 • zaburzenia równowagi,
 • przejściowe zaburzenia widzenia,
 • nawracające omdlenia,
 • miażdżyca,
 • nawracające bóle głowy,
 • szumy uszne.

USG dopplerowskie naczyń szyjnych wykonuje się w celu:

 • oceny przepływu krwi,
 • wykrycia ewentualnych anomalii naczyniowych,
 • oceny szerokości naczyń,
 • wykrycia obecności i oceny morfologii blaszek miażdżycowych,
 • oceny kompleksu intima-media

Innym zastosowaniem ultrasonografii dopplerowskiej jest USG przezczaszkowe - wykonywane jest ono u dorosłych pacjentów ze wskazań neurologicznych oraz u dzieci (zwłaszcza noworodków) w celu diagnostyki wad mózgowia.

Badanie USG Doppler w Poradni Chirurgicznej i Pracowni USG

Badanie dopplerowskie tętnic kończyn górnych i dolnych jest wykonywane przede wszystkim w przypadku podejrzenia niedrożności lub zwężenia tych tętnic, co manifestuje się szeregiem symptomów klinicznych stanowiących wskazania do wykonania badania dopplerowskiego - w przypadku tętnic kończyn dolnych głównym objawem jest ból mięśni nóg indukowany wysiłkiem i ustępujący po krótkim odpoczynku oraz bóle spoczynkowe kończyn. Ponadto badanie jest wskazane w przypadku występowania innych objawów pośrednio świadczących o niedokrwieniu, np. zaniki mięśniowe, zmiany troficzne skóry w obrębie kończyn.

Wskazaniami do wykonania badania są:

 • Obrzęki kończyn dolnych
 • Zwiększenie obwodu kończyny
 • Uczucie ciężkości kończyn dolnych
 • Objawy bólowe w kończynach przy chodzeniu
 • Podejrzenie zakrzepicy żylnej
 • Żylaki
 • Pajączki

Badanie USG Doppler w Pracowni USG

Dostępność ultrasonograficzna tętnic jamy brzusznej jest w dużej mierze uwarunkowana warunkami anatomicznymi i jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia otyłości pacjenta. Badanie dopplerowskie aorty brzusznej jest wskazane jako rozszerzenie metody podstawowego badania USG w przypadku podejrzenia jej tętniaka. Kwalifikacja do badania odbywa się na podstawie objawów klinicznych sugerujących występowanie tego schorzenia, a mianowicie obecności pulsującej,  wyczuwalnej palpacyjnie zmiany w jamie brzusznej, niewyjaśnionego bólu brzucha lub pleców, a także monitorowanie tempa wzrostu i aktualnych rozmiarów tętniaka w celu kwalifikacji do leczenia operacyjnego.

Tętnice nerkowe są oceniane w przypadkach opornego na leczenie nadciśnienia tętniczego (gdyż może ono wynikać z miażdżycy bądź innych przyczyn zwężenia wspomnianych tętnic) oraz przy podejrzeniu przednerkowej niewydolności nerek, czyli upośledzenia pracy narządu wydalniczego wynikającego z niedokrwienia.

Tętnice biodrowe są oceniane w przypadkach niedokrwienia kończyn dolnych, gdyż stanowią wspólny pień dla całego układu tętniczego kończyn dolnych, dlatego też wskazania do ich dopplerowskiej oceny są podobne jak wskazania do USG Doppler tętnic kończyn dolnych.

Inne naczynia jamy brzusznej (np. tętnica śledzionowa) mogą być oceniane w przypadku dobrych warunków anatomicznych do badania USG jamy brzusznej i są najczęściej wykonywane w przypadku wystąpienia objawów dysfunkcji poszczególnych narządów jamy brzusznej jako rozszerzenie metody podstawowego badania USG.

Badanie USG Doppler w Poradni Kardiologicznej

Bardzo ważnym badaniem, w którym są wykorzystywane, jest echokardiografia, czyli obrazowanie serca za pomocą ultradźwięków. Przepływy w jamach serca w różnych okresach jego cyklu pracy, szczelność zastawek oraz ocena początkowych odcinków naczyń bezpośrednio doprowadzających i odprowadzających krew do/z jam serca jest możliwa dzięki zastosowaniu ultrasonografii dopplerowskiej.

Innym przykładem  zastosowania tej metody jest USG tarczycy, gdzie w technice Power Doppler możliwe jest stwierdzenie wzmożonego przepływu, który  po uwzględnieniu obrazu klinicznego może świadczyć o chorobie zapalnej gruczołu. W położnictwie metody dopplerowskie służą ocenie krążenia łożyskowego oraz przepływów w tętnicach płodu i często pozwalają stwierdzić we wczesnym stadium rozwoju dziecka niebezpieczne patologie ciąży.


Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777