O nas

dr n. med. Andrzej Sieńko

Specjalizacje

 • Choroby wewnętrzne st. II (1988-11-14, CMKP w Warszawie)
 • Kardiologia st. II (1997-01-01)

Studiował na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie z wyróżnieniem ukończył Wydział Lekarski. Po studiach rozpoczął pracę w II Klinice Kardiologii, gdzie był zatrudniony początkowo na stanowisku asystenta a następnie na stanowisku adiunkta. W trakcie pracy w Klinice prowadził Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Pełnił stanowisko Kierownika Pracowni Echokardiografii.

Odbył dwa 6-miesięczne staże zagraniczne w Herz und Kreislauf Zenter w Hocheg (Austria) oraz w Herz Zenter w Marburgu (Niemcy). Oba staże były ukierunkowane na zagadnienia echokardiografii. Był uczestnikiem kilkunastu warsztatów echokardiografiograficznych organizowanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne za granicą (Włochy, Holandia, Francja, Anglia). Odbył także kilkanaście staży krajowych z zakresu echokardiografii. Prowadził szereg szkoleń i kursów echokardiogaficznych dla lekarzy.

Uzyskał stopień doktora nauk medycznych z zakresu kardiologii nt. ,,Echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa w połączeniu z echokardiografią obciążeniową w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca”.

Jest autorem 34 prac naukowych głównie z zakresu echokardiografii publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Współautor podręcznika "Echokardiografia obciążeniowa" pod redakcją prof. dr hab. Hanny Szwed. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii. Główne zainteresowania kliniczne to echokardiografia i nadciśnienie tętnicze.

Specjalizuje się w nieinwazyjnej diagnostyce chorób układu krążenia elektrokardiografii, echokardiografii, próbach wysiłkowych.

Diagnostyka i leczenie chorób:

 • choroba niedokrwienna serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • kardiomiopatia
 • niewydolność serca
 • wady serca
 • zaburzenia lipidowe (hipercholesterolemia)

Wykonywane badania:

 • badania echokardiograficzne
 • badania elektrokardiograficzne
RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777