O nas

Poradnia Neurologiczna

Neurologia zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób układu nerwowego. Do schorzeń neurologicznych zalicza się zarówno choroby centralnego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego), jak również choroby nerwów obwodowych (neuropatie, rwa kulszowa, itp.).
Choroby układu nerwowego mogą się rozwijać jako schorzenia pierwotne (wywołane wadami rozwojowymi) lub wtórne (towarzyszące innym schorzeniom, których ognisko pierwotne niejednokrotnie mieści się poza układem nerwowym).

Zmiany w układzie nerwowym mogą wystąpić w wyniku różnych urazów, uszkodzenia i zapalenia tkanek miękkich i struktur kostnych. Nierozpoznane i nieleczone choroby neurologiczne mogą stanowić poważne zagrożenie nawet dla życia chorego. Niejednokrotnie bagatelizowane bóle głowy czy mięśni mogą występować w przebiegu mikroudarów, wylewów, mikrowylewów do centralnego układu nerwowego, lub być objawem innej choroby.

USG Dopplera  tętnic przedczaszkowych

Wczesne zmiany miażdżycowe obserwowane w świetle tętnic obwodowych, a szczególnie w tętnicach szyjnych, stanowią odzwierciedlenie uogólnionej miażdżycy. Z tego powodu w ostatnich latach duże zainteresowanie neurologów wzbudziła możliwość obrazowania ścian naczyniowych tętnic szyjnych przy pomocy ultrasonografii i wysokiej rozdzielczości. Badanie USG tętnic szyjnych umożliwia nieinwazyjną ocenę morfologii ściany naczyniowej, a także przepływu krwi oraz stopnia zwężenia naczynia w bardziej zaawansowanych stadiach miażdżycy. Badanie wykonuje radiolog  lek. med. Dariusz Odbieżałek.

ZAKRES USŁUG:

Diagnostyka i leczenie chorób z zakresu neurologii, w tym m.in.:

 • guzy mózgu,
 • nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części
 • centralnego systemu nerwowego,
 • nowotwór niezłośliwy opon mózgowych,
 • nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień,
 • zespoły otępienne,
 • choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego,
 • układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy,
 • zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych,
 • inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego,
 • choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego,
 • zaburzenia okresowe i napadowe,
 • zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe,
 • polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego,
 • choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni,
 • porażenie mózgowe i inne zespoły porażeniowe,
 • inne zaburzenia układu nerwowego,
 • zaburzenia układu przedsionkowego,
 • choroby naczyń mózgowych,
 • inne zniekształcające choroby grzbietu,
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa,
 • inne choroby grzbietu,
 • ból głowy,
 • objawy chorobowe układu nerwowego i mięśniowo-kostnego,
 • omdlenie i zapaść,
 • drgawki,
 • urazy czaszkowo-mózgowe,
 • następstwa urazów głowy,
 • następstwa urazów szyi i tułowia, kończyny górnej.

ZASADY PRZYJĘĆ:

 • prywatnie
 • dla posiadaczy kart ubezpieczeniowych - lista obsługiwanych firm na stronie

KADRA LEKARSKA:

W poradni przyjmuje doświadczony neurolog:

lek. med. Piotr Gajdowski

 

 

 

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777