Usługi

W ramach umowy z NFZ

Najważniejsze informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w ramach NFZ)

 

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Świadczenia w ramach POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Świadczenia są realizowane w warunkach ambulatoryjnych w przychodni. W przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej.

 

W przychodni Regionalnego Centrum Zdrowia świadczenia medyczne z zakresu POZ udzielane są przez:

  1. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Medical-Arnica" Spółka partnerska w  Zbąszyniu

  2. Przychodnia Lekarska „ALMED” Aleksandra Majewicz w Zbąszyniu

 

Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane w przychodni przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje albo inną osobę, która uzyskała uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych.

 

W przychodni Regionalnego Centrum Zdrowia ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są przez:

  1. Specjalistyczna Praktyka Dermatologiczna Małgorzata Bucikiewicz, Wolsztyn

  2. Medyczne Centrum ZDROVITA Nowy Tomyśl – świadczenia specjalistyczne w zakresie ginekologii i położnictwa

 

Aby zapoznać się z harmonogramem pracy poszczególnych przychodni kliknij w odpowiedni link zamieszczony poniżej celem otwarcia dokumentu:

Lp.

Grafik pracy przychodni  świadczących usługi w ramach kontraktu NFZ

1

Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Medical-Arnica

2

Przychodnia Lekarska ALMED Aleksandra Majewicz

3

Specjalistyczna Praktyka Dermatologiczna Małgorzata Bucikiewicz

4

Medyczne Centrum ZDROVITA Nowy Tomyśl – świadczenia specjalistyczne w zakresie ginekologii i położnictwa

 

 


Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777