Usługi

Rejestracja EKG 24h Metodą HOLTERA

Rutynowo wykonywany zapis EKG pozwala na parominutową zaledwie rejestrację czynności elektrycznej serca, natomiast metoda Holtera pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności badanego. Dostępny w naszej przychodni Holter CARDIOLIGHT z rejestratorem TELESMART H3-7 ustala nowe standardy diagnostyki monitorowania EKG. Dzięki najnowszej technologii łączy w sobie niespotykaną jakość rejestracji z nowoczesnym wyglądem i maksymalnym komfortem pacjenta.
 

CZEMU SŁUŻY BADANIE?

Badanie to służy ocenie czynności elektrycznej serca. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego.


WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

  • Diagnostyka zaburzeń rytmu.
  • Ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego.
  • Ocena czynności sztucznego rozrusznika.
  • Ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA
Nie ma specjalnych zaleceń.

OPIS BADANIA

Na klatce piersiowej badanego, po przygotowaniu skóry nakleja się elektrody, które łączy się następnie odpowiednio oznakowanymi kablami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Urządzenie rejestrujące przypinane jest do paska bądź na odpowiednio dobranej długości zawiesza sie na szyi, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie się. Każdy rejestrator ma przycisk ZNACZNIK ZDARZEŃ, służący do sygnalizowania przez badanego odczuwanych dolegliwości.

Po otrzymaniu skierowania przez lekarza, celem założenia rejestratora należy umówić się osobiście lub telefonicznie na wolny termin. Rejestratory są zakładane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 -10.00 oraz w soboty od 9.00-11.00. Badany informowany jest również przy zakładaniu rejestratora o terminie zgłoszenia celem zdjęcia aparatu. W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych oraz manipulować w rejestratorze. Wynik badania przekazywany jest podczas wizyty u lekarza w formie opisu, niekiedy z dołączonymi wykresami (zapisem czynności elektrycznej serca w wybranym czasie).
Badanie naszymi holterami może trwać od 24 do 72 godzin, w uzasadnionych przypadkach nawet dłużej.

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE

  • Wszelkie problemy techniczne związane z noszeniem założonego aparatu (np. odklejanie się elektrod).
  • Odczuwane w czasie wykonywanego badania dolegliwości z zaznaczeniem, czy w tym czasie był przyciskany sygnalizator "ZNACZNIK ZDARZEŃ".

W Regionalnym Centrum Zdrowia 24-GODZINNA REJESTRACJA EKG METODĄ HOLTERA jest wykonywana na zlecenie lekarza. Badany wcześniej jest poddany wstępnej ocenie kardiologicznej. Należy także przedstawić aktualny wynik EKG.

Badania wykonują: dr n. med. Andrzej Sieńko oraz lek. med. Marek Poniżyński


Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777