O nas

dr n. med. Beata Ziemska

dr n. med. Beata Ziemska jest specjalistą medycyny pracy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Dyplom i tytuł lekarza uzyskała w 1989 roku na Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych ukończyła w Poznaniu w 1996 roku, natomiast w 1999 roku, po złożeniu egzaminu w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, uzyskała dyplom specjalisty II stopnia w  dziedzinie medycyny pracy. W 2018 roku pani doktor ukończyła specjalizację z medycyny sportu, co daje jej prawo badania wszystkich sportowców bez względu na wiek

 

Stale podwyższa swoje kwalifikacje i przechodzi kolejne szkolenia, między innymi uprawnienia do badań kierowców, osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

W 2004 roku ukończyła roczne Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w zakresie Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. W tym samym roku zdobyła kwalifikacje do orzekania w sporcie amatorskim.

W 2012 roku zdobyła tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Co roku uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach zarówno w dziedzinie chorób wewnętrznych jak i z medycyny pracy oraz medycyny sportowej. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy i członkiem Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Medycyny Pracy oraz członkiem Polskiego Towrzystwa Medycyny Sportowej, w którym  została wybrana do Sądu Koleżeńskiego.

Posiada doświadczenie w pracy jako lekarz rodzinny oraz specjalista medycyny pracy czy lekarz orzekający w sporcie amatorskim. Aktualnie pełni funkcję dyrektora ds medycznych w Uniwersyteckim Centrum Medycznym, gdzie oprócz badań profilaktycznych oraz badań sportowców zajmuje się badaniami klinicznymi w zakresie chorób rzadkich. Od 2014 roku współpracuje z Regionalnym Centrum Zdrowia w Zbąszyniu, gdzie świadczy specjalistyczne  usługi medyczne w zakresie medycyny pracy i medycyny sportowej. Posiada znajomość języka angielskiego i rosyjskiego.

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777