Informacje

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Tegoroczna „Biała Sobota” organizowana pod hasłem „Pamiętaj o zdrowiu” dotyczy przeciwdziałania rakowi. Nie może zabraknąć zatem specjalistów z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, których reprezentować będą pani mgr Sylwia Łagoda i mgr Maciej Trojanowski.

W ramach „Białej Soboty” specjaliści z Wielkopolskiego Centrum Onkologii zademonstrują: naukę samobadania piersi na fantomie, wykonają pomiar tkanki tłuszczowej oraz pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Otrzymają Państwo informacje na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania. Na stoisku dostępne będą materiały edukacyjne (m.in. Europejski Kodeks Walki z Rakiem, ulotki Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi).
 
Co to jest profilaktyka nowotworów?
 
Profilaktyka nowotworów jest to szereg działań mających na celu zapobieganie chorobie bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem się, poprzez kontrolowanie przyczyn i czynników ryzyka. Polega ona na zapobieganiu poważniejszym konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie. Celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie, ma ona również na celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby. Dzięki temu prowadzi do ograniczenia niesprawności i inwalidztwa. Istotnym elementem profilaktyki jest także zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby.
 
W onkologii wyróżnia się trzy fazy profilaktyki:
 
Profilaktyka pierwotna (I fazy) – przeciwdziałanie wystąpieniu choroby przez zwiększenie odporności osobniczej na zachorowania (np. szczepienia ochronne), zmniejszenie ekspozycji osób wrażliwych na czynniki szkodliwe (modyfikacja diety, jodowanie soli). W onkologii szczególnie ważne jest upowszechnianie wiedzy o nowotworach i ich profilaktyce (walka z otyłością, paleniem tytoniu itp.).
 
Profilaktyka wtórna (II fazy) - zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (np. przesiewowe badania skriningowe mające na celu wykrycie osób chorych, chemioprofilaktyka np. przy użyciu tamoksyfenu). Badania przesiewowe prowadzi się na grupie osób zdrowych z grupy podwyższonego ryzyka (wiek, czynniki genetyczne).
 
Profilaktyka III fazy, skierowana jest wyłącznie do osób chorych, której działania zmierzają w kierunku zahamowania postępu choroby oraz ograniczeniu jej powikłań (redukowanie stopnia inwalidztwa, poprawa jakości życia).


Prezentowany materiał pochodzi ze strony Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Przygotował: mgr Maciej Trojanowski
 

 


Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777