Informacje

USG Dopplera tętnic przedczaszkowych

Neurolog,
lek. med. Aleksandra Lisowiec-Zuska
USG DOPPLERA  TĘTNIC PRZEDCZASZKOWYCH

 

Wczesne zmiany miażdżycowe obserwowane w świetle tętnic obwodowych, a szczególnie w tętnicach szyjnych, stanowią odzwierciedlenie uogólnionej miażdżycy. Z tego powodu w ostatnich latach duże zainteresowanie neurologów wzbudziła możliwość obrazowania ścian naczyniowych tętnic szyjnych przy pomocy ultrasonografii i wysokiej rozdzielczości.

Badanie USG tętnic szyjnych umożliwia nieinwazyjną ocenę morfologii ściany naczyniowej, a także przepływu krwi oraz stopnia zwężenia naczynia w bardziej zaawansowanych stadiach miażdżycy.

Szacuje się, że nawet połowa udarów niedokrwiennych mózgu spowodowana jest zmianami miażdżycowo-zakrzepowymi w tętnicy szyjnej wspólnej oraz wewnętrznej i jej odgałęzieniach. Najczęstsze mechanizmy udarów niedokrwiennych mózgu to zatorowość oraz wytworzenie się zakrzepu powodującego zamknięcie światła naczynia lub jego zwężenie. Materiał zatorowy może pochodzić z pękniętej niestabilnej blaszki miażdżycowej. Może także tworzyć go oderwana skrzeplina, jej fragment lub agregaty płytek krwi. Zatory występują najczęściej w węższych naczyniach śródczaszkowych, szczególnie w odgałęzieniach tętnicy mózgu środkowej czy też w tętnicy ocznej. W przypadku zakrzepu zamykającego tętnicę szyjną wewnętrzną do udaru niedokrwiennego mózgu dochodzi wtedy, gdy krążenie oboczne przez koło tętnicze mózgu jest niewydolne. Jednak nawet przy zachowanym krążeniu obocznym materiał zatorowy o dużej objętości może ulegać defragmentacji, powodując liczne drobniejsze zatory w odgałęzieniach tętnic śródmózgowych, przyczyniając się tym samym do nasilenia objawów klinicznych udaru.

Tradycyjne czynniki ryzyka, to płeć męska, starzenie się, nadwaga, podwyższone ciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie cholesterolu we krwi, cukrzyca i oporność na insulinę oraz palenie tytoniu.


Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777