Nawiguj do: Aktualności
Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na AED

REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o., zaprasza do przedstawienia ofert zgodnie z załączoną specyfikacją. (TUTAJ DO POBRANIA)

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający przesłał niniejsze Zapytanie ofertowe bezpośrednio do trzech potencjalnych wykonawców zamówienia, wywiesił jego treść na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczone jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.rcz-zbaszyn.pl

Przedmiotem zapytania jest dostawa automatycznego defibrylatora zewnętrznego w skrócie AED.

 
RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777