Informacje

Bezpłatne badanie densytometryczne

OSTEOPOROZA jest jedną z chorób dotykających zwłaszcza kobiety po menopauzie. Jej przebieg początkowo jest niezauważalny. Objawy występują późno i są to najczęściej złamania kręgosłupa lub szyjki kości udowej. Kobiety po menopauzie chorują sześć razy częściej niż mężczyźni. Centra Medyczne Synexus prowadzą obecnie badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo terapii mogącej zmniejszać ryzyko złamań kości u kobiet z osteoporozą w okresie pomenopauzalnym.

Dlatego jeżeli ukończyłaś 55 lat i do tej pory nie leczyłaś się na osteoporozę zapraszamy Cię na bezpłatne badania densytometryczne.

Istnieje także możliwość wzięcia udziału w badaniach klinicznych.

Przed przystąpieniem do badań densytometrycznych każda pacjentka będzie zobowiązana wypełnić ankietę stanu zdrowia (zapoznaj się). Udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie plus uzyskane wyniki z badania, pozwolą wybrać odpowiednią dla Państwa propozycję bezpłatnych badań diagnostycznych oraz konsultacji lekarskich. Udział w programie bezpłatnych badań jest całkowicie dobrowolny. Wypełnienie ankiety i udział w bezpłatnym badaniu densytometrycznych nie niesie po Państwa stronie żadnych zobowiązań.

BADANIA KLINICZNE prowadzone przez firmę Synexus mają na celu potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności leku lub rozszerzenie wskazań do jego stosowania. Prowadzone są na lekach już stosowanych oraz zupełnie nowych – niedostępnych jeszcze w aptekach.

Pacjent uczestnicząc w badaniu klinicznym:

  • ma szansę aktywnie wpłynąć na własną opiekę zdrowotną;
  • ma możliwość skorzystania z dostępu do nowoczesnych terapii;
  • może bezpłatnie otrzymać badany lek oraz korzystać z opieki medycznej i diagnostyki mającej związek z badaniem;
  • przyczynia się do rozwoju medycyny oraz pomocy innym pacjentom.

Nad zdrowiem i bezpieczeństwem pacjenta w badaniu klinicznym czuwa badacz – lekarz, którego kwalifikacje są weryfikowane przez wydaniem pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego przez Komisję Bioetyczną oraz stosowne władze. Każdego roku na świecie rozpoczyna się kilkanaście tysięcy badań klinicznych, w których uczestniczy około 1 milion pacjentów.

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE PANIE POWYŻEJ 55 r.ż. DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH BADAŃ W DNIACH  27.09.2014 ORAZ 4.10.2014 W GODZINACH 9.00-18.00

LICZBA BADAŃ OGRANICZONA DO 100 PACJENTEK. REJESTRACJA TELEFONICZNIE (68) 386 77 77 LUB OSOBIŚCIE ZBĄSZYŃ, UL. NA KĘPIE 3

INFORMACJA DLA PACJENTA:

CO TO JEST OSTEOPOROZA

Osteoporoza jest chorobą kości, w której dochodzi do ich zrzeszotnienia. Kości stają się kruche i łatwo ulegają złamaniom. Nazywamy ją cichym złodziejem kości, ponieważ bardzo długo nie daje żadnych dolegliwości bólowych i często pierwszym objawem jest złamanie. U osób po 50 r.ż. występuje ona u 30% kobiet i 8% mężczyzn. Życiowe ryzyko złamania kobiety 50 letniej wynosi aż 40%! Po pierwszym złamaniu ryzyko kolejnego wrasta 2-10- krotnie. U kobiet w powstaniu osteoporozy zasadniczą przyczyną jest menopauza, która powoduje nagłe obniżenie poziomu estrogenów. Osteoporoza może powstać również w przebiegu innych schorzeń, takich jak: cukrzyca, nadczynność przytarczyc, tarczycy, kory nadnerczy. Osteoporoza może być skutkiem długotrwałego zażywania niektórych leków, jak: glikokortykosteroidy, leki immunosupresyjne, leki przeciwpadaczkowe, leki zmniejszające krzepliwość krwi. Na powstanie choroby wpływa: wiek, uwarunkowania genetyczne, niskie spożycie wapnia (mleko, przetwory mleczne).

ZŁAMANIA W OSTEOPOROZIE

Złamania są następstwem nieleczonej osteoporozy. Najczęściej złamaniom ulegają: kręgosłup, kość promieniowa (złamanie w nadgarstku), szyjka kości udowej. Przybliżona liczba osób ze złamaniami osteoporotycznymi w Polsce w 2010 wyniosła 2.800.000.

Złamania kręgosłupa

Występują u co czwartej kobiety po 50. roku życia i u co drugiej po 85. r.ż. Złamania te są najczęściej bezobjawowe (70%). O przebytym złamaniu może świadczyć obniżenie wzrostu. Przy obniżeniu o 4.0 cm prawdopodobieństwo złamania jest bardzo wysokie. Złamanie kręgosłupa powoduje pogłębienie kyfozy kręgosłupa piersiowego - tzw. „wdowi garb”. Po złamaniach mogą pojawiać się dolegliwości bólowe. Powstające deformacje sylwetki prowadzą do zmniejszenia pojemności oddechowej płuc, pogorszenia wydolności układu krążeniowo-oddechowego i skłonności do zaparć. W grupie osób ze złamaniami kręgów zauważono zwiększenie śmiertelności w okresie 5 lat o 15-20%.

Złamania kości promieniowej

Występują skutkiem upadku. Leczone są najczęściej unieruchomieniem w opatrunku gipsowym. U 40% pacjentów występują powikłania jak: nieprawidłowy zrost, zespoły bólowe, w tym kompleksowy zespół bólu regionalnego (choroba Sudecka).

Złamania szyjki kości udowej

Należą do najbardziej niebezpiecznych złamań. Skutkiem powikłań w ciągu roku umiera co 5. kobieta i co 4. mężczyzna. Z osób, które przeżyją, 50% staje się niepełnosprawnymi. Złamania szyjki kości udowej z reguły leczy się operacyjnie, niezależnie od wieku chorego. Najczęściej dokonuje się zespolenia kości, a czasem wszczepienia endoprotezy. Ryzyko złamania szyjki kości udowej jest wyższe niż wystąpienie raka sutka, macicy i jajników razem wziętych, natomiast ryzyko zgonu z tego powodu jest wyższe niż przy raku sutka.

ROZPOZNANIE OSTEOPOROZY

Obniżona gęstość mineralna kości jest jednym z najsilniejszych czynników ryzyka złamania. Według zaleceń WHO badanie gęstości mineralnej kości (badanie densytometryczne) powinno być wykonane w szyjce kości udowej lub kręgosłupie, metodą DEXA. Pomiary densytometryczne w innych odcinkach szkieletu nie upoważniają do rozpoznania ani kontroli wyników leczenia. Program aparatu porównuje pomiary danego pacjenta z wynikami w grupie kontrolnej i na tej podstawie oblicza tzw. wskaźnik T, który mówi, o ile u danego pacjenta obniżyła się gęstość mineralna kości w stosunku do osób zdrowych w wieku 35 lat.

Wg WHO wartość wskaźnika T do -1 uznaje się za normę, -1 do -2,4 jest stanem poprzedzającym osteoporozę, natomiast przy poziomie -2,5 i mniej, rozpoznajemy osteoporozę. Prawidłowy wynik badania densytometrycznego nie wyklucza ryzyka złamania, bowiem większość złamań występuje w grupie chorych z nierozpoznaną osteoporozą, aż 75% (podobnie jak prawidłowe EKG nie wyklucza ryzyka zawału).

Stwierdzona na podstawie badania DEXA obniżona gęstość mineralna kości (BMD) wymaga diagnostyki różnicowej dla ustalenia czy jest to osteoporoza wynikająca z menopauzy, czy też jest skutkiem innych schorzeń. W tym celu wykonuje się badania krwi i moczu. W badaniu krwi oznaczamy: OB, morfologię, poziom wapnia, fosforu, fosfatazy alkalicznej, kreatyniny, wit. D i innych w zależności od wskazań. W moczu dobowym oznaczamy poziom wapnia, fosforu i kreatyniny, niezależnie od badania ogólnego.

 


Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777