Informacje

Badanie "Total Body" w Pracowni Densytometrycznej

Epidemiologia nadciśnienia tętniczego, podobnie jak otyłości, wskazuje na  silny związek przyczynowo-skutkowy między obydwoma stanami chorobowymi. Otyłość jest przewlekłą chorobą spowodowana nadmierną podażą energii zawartej w pokarmach w stosunku do zapotrzebowania organizmu, skutkiem czego jest magazynowanie nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej. Redukcja masy ciała korzystnie wpływa na profil ryzyka sercowo-naczyniowego. Podejście terapeutyczne do redukcji masy ciała powinno być wielodyscyplinarne i obejmować poradnictwo żywieniowe i systematyczny wysiłek fizyczny.

Od czego zacząć? Sprawdź BMI

BMI (Body Mass Index) czyli Wskaźnik Masy Ciała charakteryzuje relację pomiędzy masą ciała a wzrostem. Obliczając BMI możemy określić ilość tkanki tłuszczowej w organizmie. Liczne badania epidemiologiczne wykazały, że BMI dobrze koreluje z masą tej tkanki oraz umożliwia ocenę zagrożenia śmiertelnością i chorobowością. Obwód pasa stanowi także cenny wskaźnik stanu zdrowia. Badania przeprowadzone w ostatnich latach na grupie kilkunastu tysięcy dorosłych osób wykazały, że wysokie ciśnienie tętnicze, zaburzenia oddychania, wysoki poziom cholesterolu i cukrzyca występują częściej u mężczyzn z obwodem pasa powyżej 102 cm i u kobiet z obwodem pasa powyżej 88 cm, w porównaniu do grupy osób szczupłych. Mężczyźni z obwodem talii powyżej 102 cm są 4,5 raza bardziej narażeni na występowanie cukrzycy insulinozależnej niż mężczyźni z obwodem pasa poniżej 94 cm. Podobnie kobiety z obwodem pasa powyżej 88 cm są 3,8 raza bardziej narażone na wystąpienie cukrzycy typu II niż kobiety z obwodem poniżej 80 cm.

Zapraszamy na badanie Total Body w Pracowni Densytometrycznej

Niestety BMI jest często metodą niedokładną – nie bierze bowiem pod uwagę analizy składu ciała – więc jeśli chce się uzyskać bardziej wiarygodne informacje powinno się użyć dodatkowo innych metod. Densytometria kostna (DEXA) - wykorzystując różnice gęstości poszczególnych tkanek do określania, w których częściach znajduje się tkanka tłuszczowa.

W badaniu Total Body ocenie poddana zostaje masa tkanki kostnej całego szkieletu poprzez wyznaczenie gęstości w g/cm². Następnie dzięki specjalnemu oprogramowaniu porównuje się wynik do wartości szczytowych dla danej płci lub kontrolnej grupy rówieśniczej. Możliwa jest również ocena mineralizacji tkanki kostnej w poszczególnych segmentach szkieletu.
Podczas badania densytometrycznego całego kośćca analizie poddany zostaje także skład ciała z wyznaczeniem masy tkanki tłuszczowej (Fat mass) oraz jej procentowego udziału względem masy ciała (% Fat), a także rozkładu percentylowego względem populacji referencyjnej. Możliwa jest również ocena masy tkanki mięśniowej (wyznaczenie Lean Body Mass).

Podczas tego badania skanowane jest całe ciało pacjenta. Uzyskuje się wynik gęstości całego kośćca, ale przede wszystkim szczegółowe informacje dotyczące składu ciała.

Wynik badania zawiera:

1. Graficzną wizualizację rozkładu tłuszczu i mięśni w ciele (każda tkanka inny kolor)
2. Tabelaryczne zestawienie poszczególnych parametrów:

  • Masa mięśni w danej kończynie / regionie ciała
  • Masa tłuszczu w danej kończynie / regionie ciała
  • Całkowita masa kończyny / regionu ciała
  • Gęstość kości w danej kończynie / regionie ciała
  • Odniesienie wyniku badania do klasyfikacji WHO.

3. Szeroką gamę współczynników porównujących konkretne rejony ciała.


Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777