Nawiguj do: Aktualności
Aktualności

Zaproszenie do składania ofert -Znak sprawy1.1/1/2014

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., realizując Projekt pt.: „Rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu poprzez dywersyfikację działalności o innowacyjne procedury medyczne i zmiany organizacyjne”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.1  Rozwój mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, zaprasza do przedstawienia ofert na realizację zadania w ramach w/w Projektu zgodnie z poniżej załączonym formularzem zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777