Medycyna pracy

Medycyna pracy

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej, poprzez zawarcie umowy z uprawnioną placówką medyczną. Jako doświadczeni partnerzy pomagamy Państwu wywiązać się z obowiązków określonych przez aktualne przepisy. Opieka medyczna na najwyższym poziomie oraz sprawnie przeprowadzane badania profilaktyczne skutkują spadkiem absencji chorobowej pracowników, a w efekcie również wzrostem wydajności.

Przygotowaliśmy dla Państwa szereg informacji poświęconych Medycynie Pracy. Zachęcamy do zapoznania się z nimi na naszej stronie. 

Medycyna Pracy w Regionalnym Centrum Zdrowia w Zbąszyniu obejmuje:

  • Badania Medycyny Pracy: profilaktyczne: wstępne - przed zatrudnieniem; po zmianie stanowiska pracy; jeżeli występują nowe, niekorzystne czynniki; okresowe - osób pracujących już na danym stanowisku - przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia; kontrolne - obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego, kto był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, sanitarno-epidemiologiczne.
  • Wzory skierowań na badania do pobrania.
  • Przegląd stanowisk pracy - Regionalne Centrum Zdrowia może wykonać dla Państwa obowiązkowy przegląd i opis stanowisk pracy.
  • Wnioski z wizytacji zostaną zapisane w Karcie Opisu Środowiska Pracy jako dodatkowa informacja, istotna w czasie badań pracowników firmy.
  • Udział lekarza Medycyny Pracy w komisjach BHP
  • Monitorowanie i raportowanie dot. ważności zaświadczeń lekarskich pracowników.
  • Informacje na temat zasad refundacji kosztów zakupu okularów czy też wykaz aktów prawnych regulujących zasady dot. badań profilaktycznych pracowników

Umawianie badań Medycyny Pracy można wykonać telefonicznie codziennie pon.- pt. w godz. 8.00-18.00 dzwoniąc pod numer (68) 386 77 77 lub osobiście w rejestracji Regionalnego Centrum Zdrowia lub bezpośrednio kontaktując się z Panią Anna Kostyrą - pielęgniarką medycyny pracy pod numerem 608 453 835.

Naruszenie obowiązku poddania się przez pracownika badaniom lekarskim z jednej strony oraz obowiązku pracodawcy skierowania pracownika na badania lekarskie z drugiej strony wiąże się z odpowiedzialnością tych podmiotów.

Państwa uwagi 

Jeżeli chcieliby Państwo, aby na naszej stronie znajdowały się dodatkowe informacje dot. Medycyny Pracy, prosimy o uwagi na adres: kierownik@rcz-zbaszyn.pl

 

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777