Badania

Badania kontrolne

Trzecim rodzajem badań są badania kontrolne mające zweryfikować zdolność pracownika do wykonywania pracy po zajściu jakiegoś zdarzenia powodującego niezdolność do wykonywania pracy, np. długiej nieobecności w pracy z powodu choroby. W przywołanej sytuacji, gdy niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby trwa dłużej niż 30 dni, pracownik ma obowiązek wykonać badania kontrolne w celu ustalenia zdolności do dalszego wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku (art. 229 § 2 kp).

W momencie stawienia się pracownika do pracy po zakończonej chorobie, pracodawca obowiązany jest wystawić mu skierowanie na przeprowadzenie kontrolnego badania lekarskiego, a pracownik powinien poddać się temu badaniu i przedstawić mu zaświadczenie lekarskie (wyrok SN z dnia 21 września 2001 r. I PKN 639/00, OSNP 2003, nr 17, poz. 415).

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777