Nawiguj do: Aktualności
Aktualności

Refundacja kosztów okularów na podstawie orzeczenia lekarza MP

Okulary do pracy przy komputerze są często inne niż okulary do czytania, gdyż są tak dobrane, by zapewnić ostre widzenie na ekranie monitora. Nie zawsze okulary używane na co dzień nadają się do pracy przy komputerze. Może się również zdarzyć, że osoba nie używająca na stałe szkieł, musi je nosić podczas pracy z komputerem. Jeżeli u Pracownika obsługującego komputer, podczas konsultacji okulistycznej przeprowadzonej w ramach badań profilaktycznych Medycyny Pracy, zostanie rozpoznana wada wzroku wymagająca korekcji okularami, to będzie on podlegał przepisom o refundacji kosztów zakupu okularów.

Dotyczy to Pracowników, którzy użytkują w czasie pracy monitor ekranowy, przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy.

Jeżeli podczas ostatnio przeprowadzonego badania okresowego okulista nie stwierdził wady wzroku i nie zalecił noszenia okularów, to znaczy, że ponowne badanie wzroku wskazane jest przy kolejnych badaniach okresowych.

Jeżeli Pracownik w trakcie ważności orzeczenia odczuwa pogorszenie jakości widzenia, może ten fakt zgłosić swojemu Pracodawcy i poprosić o wydanie wcześniejszego skierowania na ponowne badanie profilaktyczne. W ramach badania zostanie przeprowadzona konsultacja okulistyczna stwierdzająca, czy obawy Pracownika są uzasadnione. Gdy w wyniku badania Pracownik otrzyma zalecenie noszenia okularów do pracy przy komputerze, to będzie również podlegał przepisom o refundacji kosztów zakupu okularów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, § 8.

Orzeczenie będące podstawą do refundacji kosztów okularów

Podstawą do refundacji kosztów zakupów okularów jest orzeczenie lekarza Medycyny Pracy, wydane po wykonaniu badań profilaktycznych. Nie jest podstawą do refundacji orzeczenie lekarza okulisty wydane na życzenie pacjenta poza cyklem badań Medycyny Pracy.

W każdym badaniu wstępnym, okresowym, kontrolnym, jeżeli na skierowaniu jest zaznaczony  czynnik uciążliwy - komputer, Pacjent jest kierowany przez lekarza Medycyny Pracy na konsultację do okulisty. Ważne jest, aby na skierowaniu była wpisana efektywna liczba godzin, jaką Pracownik spędza z komputerem na stanowisku pracy.

Gdy badanie wykaże potrzebę noszenia okularów korekcyjnych do pracy z komputerem, na zaświadczeniu lekarskim jest umieszczana pieczątka „konieczne używanie okularów korekcyjnych podczas pracy z monitorem ekranowym”. Pieczątka ta oznacza dla Pracodawcy, że Pracownik podlega przepisom o refundacji kosztów zakupu okularów.
Gdy badanie wykaże konieczność zmiany szkieł korekcyjnych do pracy z monitorem ekranowym, na zaświadczeniu lekarskim zostaną umieszczone pieczątki o treści „konieczne używanie okularów korekcyjnych podczas pracy z monitorem ekranowym” oraz „konieczna zmiana szkieł korekcyjnych do pracy z monitorem ekranowym”. Pieczątki oznaczają, że Pracownik powinien zmienić szkła korekcyjne w okularach, które już posiada i jednocześnie podlega przepisom o refundacji kosztów zakupu okularów.
Gdy przy poprzednim badaniu profilaktycznym na zaświadczeniu znalazła się pieczątka „konieczne używanie okularów korekcyjnych podczas pracy z monitorem ekranowym”, a obecne badanie nie wykaże potrzeby zmiany szkieł korekcyjnych, to na zaświadczeniu ponownie znajdzie się pieczątka ww. treści, która oznacza, że Pracownik w dalszym ciągu powinien pracować przy komputerze w okularach, natomiast nie musi dokonywać zmiany posiadanych już okularów.

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777