Usługi

Biopsja cienkoigłowa tarczycy BACC

BACC tarczycy
BACC jest to biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana, która oznacza nakłucie powierzchownie położonych narządów cienką igłą w celu pobrania materiału do badania. Badanie to wykonuje się pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego (USG).


Dlaczego proponujemy Państwu to badanie?
W trakcie badań diagnostycznych przy pomocy ultrasonografii lekarz często staje wobec faktu wątpliwości co do określenia charakteru znalezionej na ekranie aparatu zmiany patologicznej. Pewne rozpoznanie choroby można postawić tylko poprzez oglądanie pod mikroskopem fragmentu zmienionej tkanki, czy narządu, czyli przez badanie histopatologiczne. Materiał do badania histopatologicznego pobierany jest przez biopsję aspiracyjną cienkoigłową, w której nakłuwa się chory narząd cienką igłą o wymiarach 0,5 - 0,7 mm i zasysa do niej materiał do badania.


Jak wygląda badanie
W trakcie badania pacjent leży na leżance. Badający odkaża skórę badanego w miejscu wybranym do biopsji oraz sondę do badań USG. Po przyłożeniu sondy
do skóry i odnalezieniu podejrzanej zmiany na monitorze aparatu USG, lekarz wkłuwa igłę cały czas śledząc tor igły na monitorze USG. Dzięki temu może dokładnie określić najbardziej podejrzane miejsce, z którego należy pobrać materiał do badania. Zaaspirowany (zassany) w czasie biopsji
cienkoigłowej materiał jest następnie poddawany ocenie histopatologicznej. Zaletą tej metody jest możliwość uzyskania materiału do oceny histopatologicznej z guzów położonych głęboko wśród tkanek, w sposób mało inwazyjny, nie wymagający znieczulenia ogólnego.
O wynikach badania są Państwo informowani telefonicznie lub osobiście przez lekarza badającego.

Źródło zdjęcia: Zaprojektowane przez Freepik


Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777