O nas

Dotacje z UE

Możliwość korzystania ze środków Unii Europejskiej jest dla naszego przedsiębiorstwa zagadnieniem priorytetowym. Dotacje nie tylko stwarzają bowiem szansę i dają ogromne perspektywy dotyczące rozwoju, oraz poprawy konkurencyjności Regionalnego Centrum Zdrowia. Przede wszystkim te korzyści przekładają się w sposób wymierny na jakość świadczonych usług oraz wyrównanie szans w zakresie dostępności naszych mieszkańców do wysokospecjalistycznych procedur medycznych i innowacyjnej aparatury.

 

Miło nam poinformować Państwa, że nasza firma dołączyła do grona firm z dotacją!

Zapoznaj się z naszymi projektami współfinansowanymi ze środków unijnych:

 

 

Źródło finansowania Tytuł  Projektu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 - Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw; Działanie 1.1  Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu poprzez dywersyfikację działalności o innowacyjne procedury medyczne i zmiany organizacyjne.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 - Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw; Działanie 1.2  Wsparcie rozwoju MSP Schemat IV

Rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej i poszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych

 

 

 

 

Źródło finansowania Tytuł  Projektu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Zwiększenie zdolności usługowej Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu poprzez rozbudowę zakładu i wprowadzenie wysoko innowacyjnych usług medycznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski Budowa i wyposażenie infrastruktury do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących
do przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych.

 

Źródło finansowania Tytuł  Projektu

 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ; Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Projekt jest realizowany w Partnerstwie przez firmy: Usg Trener Sp. z o.o. (Wnioskodawca) oraz Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (Partner).

„Ultrasonograf - stetoskop lekarza XXI wieku”

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777