Nawiguj do: Aktualności
Aktualności

Postępowanie na dostawę sprzętu laboratoryjnego - RCZ_1.2/9/2018 rostrzygnięte

Zamawiający - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2010 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR, na dostawę sprzętu laboratoryjnego wraz z montażem w budynku laboratorium, które jest zlokalizowane przy ul. Na Kępie 3 w Zbąszyniu.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części:

  • Część I - Waga analityczna z wbudowanym dejonizatorem antystatycznym, legalizowana.
  • Część II - Waga techniczna, legalizowana.
  • Część III - pH-metr laboratoryjny z funkcją rozpoznawania elektrody, wyposażony w elektrodę z sensorem temperatury, statyw, osłonę, zasilacz, roztwory kalibracyjne.
  • Część IV - Zestaw pipet automatycznych, składający się z pipetora manualnego i końcówek oraz pipet automatycznych jednokanałowych z końcówkami i statywem.

W części I zamówienia – Waga analityczna z wbudowanym dejonizatorem antystatycznym, legalizowana za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: MERCK Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jerozlomiskie142B 02-305 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:
Do wyznaczonego terminu składania ofert ofertę złożył 1 oferent:
1. MERCK Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jerozlomiskie142B 02-305 Warszawa
W wyniku oceny ofert stwierdzono, że oferta MERCK Sp. z o.o. spełniła warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta była zgodna z treścią zapytania ofertowego i spełniała wymagania zawarte w jej treści. W oparciu o przyjęte kryteria oferta uzyskała 93,33 punkty.

W części II zamówienia – Waga techniczna, legalizowana za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
MERCK Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jerozlomiskie142B 02-305 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:
Do wyznaczonego terminu składania ofert ofertę złożył 1 oferent:
1. MERCK Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jerozlomiskie142B 02-305 Warszawa
W wyniku oceny ofert stwierdzono, że oferta MERCK Sp. z o.o. spełniła warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta była zgodna z treścią zapytania ofertowego i spełniała wymagania zawarte w jej treści.
W oparciu o przyjęte kryteria oferta uzyskała 95,00 punktów.

W części IV zamówienia – Zestaw pipet automatycznych, składający się z pipetora manualnego i końcówek oraz pipet automatycznych jednokanałowych z końcówkami i statywem za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
MERCK Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jerozlomiskie142B 02-305 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:
Do wyznaczonego terminu składania ofert ofertę złożył 1 oferent:
1. MERCK Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jerozlomiskie142B 02-305 Warszawa
W wyniku oceny ofert stwierdzono, że oferta MERCK Sp. z o.o. spełniła warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta była zgodna z treścią zapytania ofertowego i spełniała wymagania zawarte w jej treści.
W oparciu o przyjęte kryteria oferta uzyskała 100,00 punktów:.

Część III - pH-metr laboratoryjny z funkcją rozpoznawania elektrody, wyposażony w elektrodę z sensorem temperatury, statyw, osłonę, zasilacz, roztwory kalibracyjne – pozostała bez rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie:
Do wyznaczonego terminu składania ofert ofertę złożył 1 oferent:
1. MERCK Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jerozlomiskie142B 02-305 Warszawa

W wyniku oceny ofert stwierdzono, że oferta MERCK Sp. z o.o. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, oferta podlegała odrzuceniu. Oferta była niezgodna z treścią zapytania ofertowego i nie spełniała wymagań technicznych zawartych w jej treści, a także wskazała okres gwarancji poniżej wymaganego minimalnego, to jest 24 miesięcy.

Pełna treść zawiadomienia [POBIERZ]

RCZ logo

Regionalne Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Zbąszyniu,


ul. Na Kępie 3
64-360 Zbąszyń

tel. (68) 38 67 777

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Na Kępie 3,
64-360 Zbąszyń
NIP: 788-199-54-68
tel. (68) 38 67 777